تبلیغات
هم نام گلهای بهاری
آخرین مطالب
صبح که از خونه بیرون اومدم تا نزدیک غروب نتونستم چیزی بخورم آیا می تونم نیت روزه کنم وثواب روزۀ ماه شعبان را ببرم یا می تونم نیت روزۀ قضا کنم؟


سلام علیکم

در مورد نیت روزه به اختصار عرض می کنم که روزه دو نوع است : 

1- روزۀ واجب

الف) روزۀ  واجب معین مثل ماه رمضان  و نذر معین

ب) روز غیر معین  نذر مطلق یا قضای روزۀ ماه رمضان


2- روزۀ مستحبی 

حکم هر کدام از آنها را در تصویر مشاهده میکنید 

با توجه به آنچه ذکر آن گذشت شما در صورتی که مبطلات نه گانه روزه را مرتکب نشدید می توانید در صورتی که حتی اگر به اندازه چند دقیقه فرصت تا اذان وقت باقی است نیت روزه مستحبی کنید واز ثواب آن بهرمند شوید 
در مورد روزۀ واجب هم طبق آنچه درتصویر ذکر شده عمل کنید 
موفق مؤید در پناه حق
?