تبلیغات
هم نام گلهای بهاری

تا ماه مبارک چه کنم؟

یکی از دوستان سئوال کردند:
اگر کسی روزه ماه رمضان سال گذشته را نگرفته وتا ماه رمضان سال آینده نیز آن  را قضا نکرده حکم آن چیست؟ یعنی تا ماه مبارک رمضان چه کار کنم.


پرسش شما چند صورت دارد :
1- اگر به واسطۀ بیماری روزۀ خود را نگرفته است 
الف) بیماری تا ماه رمضان جدید طول بکشد قضای آنها بر او واجب نیست و باید به ازای هر روز یک مد طعام (750گرم) گندم یا جو و... به فقیر بدهد .
ب) بعد از ماه مبارک از بیماری خوب شده باید قضای آنرا تا ماه رمضان آتی بگیرد و اگر این کار را تا رسیدن  روزۀ واجب نکند باید بعد از اتمام ماه روزه هم قضای آنرا بجا آورد  و هم برای هر روز یک کفاره بدهد.
2- به واسطۀ عذر دیگری چون مسافرت ، عادت ماهانه ،.... و روزۀ خود را خورده  دراین صورت هم مثل حالت سابق عمل کند یعنی با برطرف شدن عذر باید قضای آنرا به جا آورد والا در صورتی که وقت تنگ شود باید قضایش گرفته و کفاره را بدهد.
3- اگر روزه را به عمد و بدون عذر شرعی افطار کرده باید برای هر روز 60 روز ،روزه بگیرد و یا آنکه 60 فقیر را سیر کند .

برچسب ها : روزه , قضا , کفاره , عمداً , فقیر ,
دسته بندی : احکام ,

      03:42 ق.ظ -  یکشنبه 24 خرداد 1394